bởi Triệu Vỹ
Yêu cầu cập nhật bài viết 1

Cảm ơn bạn đã dành thời gian gửi yêu cầu cập nhật bài viết, vui lòng điền các thông tin ở form bên dưới sau đó gửi cho mình.

iThuThuat.vn là một blog với rất nhiều bài được viết được thực hiện từ năm 2016 đến nay, do đó sẽ có những bài viết khá cũ và nó không còn phù hợp với sự phát triển của các phiên bản phần mềm như iOS 16, iPadOS 16,… hiện nay.

Bản thân mình qua thời gian cũng cập nhật một số bài viết nhưng không phải là tất cả. Vì vậy, mình cần sự trợ giúp của bạn để gửi cho mình những bài viết bạn đang quan tâm nhưng nó đã cũ, cần mình cập nhật.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của bạn, mình sẽ cố gắng hết sức để cập nhật bài viết đó và sẽ thông báo lại cho bạn qua địa chỉ email mà bạn đã nhập ở cột bên.

Admin,
Triệu Vỹ

    Hello, we are

    iThuThuat.

    Our friends
    Thủ Thuật Mac Blog

    © 2024 – iThuThuat.vn (trước đây là Thủ Thuật iOS). Hosting bởi AZDIGI. Trang web này không liên kết với Apple.